top of page

Firmamedlemskab

§ 1

Firmamedlemskab kan tilknyttes alle firmaer, der har faglige relationer/snitflader til

genbehandlingsområdet i Danmark

§ 2

Tilknytning som firmamedlem sker efter skriftlig ansøgning fra firmaet. Ansøgningen skal

godkendes af bestyrelsen.

§ 3

Ophævelse af firmamedlemskab kan ske ved et kalenderårs begyndelse og efter skriftlig meddelelse

senest 3 måneder før ophørsdagen.

§ 4

Tilknytningskontingentet og annonce fastlægges nærmere efter bestyrelsens bestemmelse og

derefter godkendes af generalforsamlingen.

§ 5

Deltagende firmaer på årskongres, få mulighed for at deltage i de kurser og arrangementer, som

foreningen afholder, og som efter bestyrelsens skøn er relevante for de pågældende.

§ 6

Foreningen vil i samarbejde med firmaer og medlemmer forsøge at arrangere informations- og

fagudviklingsmøder m.v. på landsplan.

§ 7

Firmamedlemmer kan få annonceplads, links og optagelse af artikler i foreningens trykket materiale

eller på hjemmeside i den udstrækning forholdene tillader det, og som efter bestyrelsens skøn er

relevant for medlemmerne.

§ 8

——–

§ 9

Firmamedlemmer har ingen adgang til foreningens generalforsamling og derfor ingen stemmeret.

§ 10

Firmamedlem, som efter bestyrelsens skøn optræder illoyalt overfor foreningen eller som ikke

længere opfylder betingelserne for tilknytning til foreningen, kan få denne tilknytning ophævet i

forhold til § 3.

bottom of page